top of page
Fogning_3.jpg

BRANDSKYDDSMÅLNING OCH FOGNING

Brandskyddsmålning och brandfogning är två viktiga tekniker inom brandskydd som används för att öka säkerheten i byggnader och minska risken för brandrelaterade skador. Dessa tekniker syftar till att förhindra eller fördröja spridningen av brand och rök genom att skapa en brandsäker barriär runt olika ytor och material.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning innebär applicering av specialiserade brandskyddsfärger på ytor och material i en byggnad. Dessa färger reagerar på höga temperaturer genom att bilda en skyddande isolerande skorpa som förhindrar att eld och värme tränger igenom. Brandskyddsmålning kan appliceras på olika material, inklusive stål, trä, betong och gips, och används ofta för att öka brandmotståndet hos strukturer och förhindra brandspridning genom väggar, tak och andra ytor.

 

Denna målningsteknik kan vara avgörande för att öka brandsäkerheten och minska risken för brandrelaterade skador. Om en brand uppstår i ditt hus eller i din fastighet kan detta få förödande konsekvenser.  Med hjälp av en korrekt utförd brandskyddsmålning kan du öka säkerheten och vinna mer tid om en brand skulle inträffa.

Fogning

Brandfogning är en annan teknik som används för att skapa en brandsäker barriär runt öppningar, fogar och genomföringar i byggnadens konstruktion. Genom att applicera brandsäkra fogmassor eller skum runt dessa områden förhindrar brandfogning spridningen av brand och rök genom potentiella brandvägar. Brandfogning kan användas runt rör, kablar, ventilationssystem och andra genomföringar för att minimera risken för brand och öka byggnadens brandmotstånd.

bottom of page