top of page

Fogning

Vi utför all typ av fogning såsom;
• Mjukfogning
• Fasadfogning

• Prefabfogning.

Fogning Brandskydd
Fogning och brandskydd
Fogning Brandskydd

Fogning

Fogen anpassas efter de förutsättningar som råder i er specifika miljö. Det material vi använder oss av uppfyller hållbarhets- och miljökrav enligt aktuella miljöbedömningssystem.

Anslutningsfog runt fönster och dörrar
Synliga anslutningsfogar mot fönster, dörrar, fasadpartier, entrépartier.
En snygg sammanlänkning av de olika byggnadsmaterialen samtidigt som det uppnår övriga krav så som brandklass, diffusionstäthet, rörelseupptagning, ljudkrav mm.

Fogning i badrum och kök
För att förhindra vattenskador, mögel- och bakterietillväxt är det viktigt att välja rätt fog för rätt miljö. Vi utför anslutningsfogar mot inredning, golv- tak och väggvinklar.

 

Prefabfogning
Vi utför fogning av betongelement i fasader där fogens rörelseupptagningsförmåga är av största vikt.

bottom of page