top of page

Passivt brandskydd

Brandfokus har lång erfarenhet av passivt brandskydd, vi hjälper er med:

Brandtätning

Ljudtätning/Fogning

Bärande konstruktioner

1_A85.jpeg

Brandtätning före

Brandtätning efter

Brandtätning

Brandtätning är en viktig del i ditt brandskydd. Det gör din byggnad säker och är en investering för framtiden.

En byggnad är vanligtvis indelad i olika brandceller där branden och brandröken ska hållas instängd vid uppkomst av brand. Detta för att kunna göra en säker utrymning, skydda egendom och begränsa skador. Några typiska exempel på brandceller kan vara arkiv, vårdrum, trapphus, hissar, elrum, fläktrum, lägenheter, hotellrum, utrymningskorridorer, kontorslokaler, garage med flera. Här vill man alltså begränsa brandspridningen om det skulle börja brinna. Man vill ofta begränsa brandspridning mellan våningsplan. Finns det otäta genomföringar i bjälklag så måste dom brandtätas.

Vid installationer och håltagningar försvagas brandtätheten i brandcellsgränserna och då krävs brandtätning för att upprätthålla brandcellens brandskydd. Olika installationer behöver olika typer av funktioner i brandtätningen såsom extra svällande material runt plaströr. Vi är utbildade i materialet vi använder och ser till så att brandtätningen blir korrekt utförd med rätt materialval för ändamålet.

Vanligt förekommande brandklasser är EI30, EI60, EI90, EI120. EI står för täthet och isolering. R klasser står för bärighet när vi pratar om bärande konstruktioner. Siffrorna efter bokstäverna står för antalet minuter som den aktuella brandklassningen ska hålla vid brand.

Vi använder oss utav SIKAS produkter som har en av dom högre miljöklassningarna i branschen. Ni som kund kan känna er trygga med vårt val av produkter som monteras i era fastigheter.

 

I Boverkets Byggregler avsnitt 5 finns massor med matnyttig information om vilket brandskydd du måste ha i en byggnad. Se till så att din fastighet uppfyller lagkraven vad gäller brandskydd (LSO Lagen om skydd mot olyckor.)

Ljudtätning/Fogning

Vi ljudtätar väggar där det finns krav på ljudtätheten och akustiken. Mötesrum, WC, konferens, studios, paus/vilorum, omklädningsrum är exempel på sådana utrymmen.

En fastighet eller lokal har vanligtvis akustikkrav för olika rum och utrymmen där man vill minska ljud spridningen. Vi använder oss av ett tätningssystem med mjukfog där 12 mm fog utan drev klarar upp till 62dw.

 

Vid installationer och håltagningar försvagas ljudtätheten i väggarna och då krävs ljudtätning för att upprätthålla ljudkravet. Vi är utbildade i materialet vi använder och ser till så att ljudtätningen blir korrekt utförd med rätt materialval för ändamålet.

Vi använder oss utav Protectas produkter som har en av dom högre miljöklassningarna i branschen. Ni som kund kan känna er trygga med vårt val av produkter som monteras i era fastigheter.

Bärande konstruktioner

Brandskydd bärande konstruktioner.

Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts.

För att skydda en bärande konstruktion från att försvagas vid brand kan man använda sig utav olika metoder. Vanligt förekommande brandklasser på bärande konstruktioner är R-REI30, R-REI60, R-REI90, R-REI120. R står för bärighet, E-täthet, I-isolering och siffrorna efter anger tid i minuter för den aktuella brandklassningen.
Dom vanligaste metoderna är brandskyddsmålning, brandisolering, brandinklädnad med gips eller kalciumsilikatskivor. Beroende på olika förhållanden såsom klimat och kemi, brandklass och vilket ytskikt eller finish man vill ha så hjälper vi er ta fram det bästa materialet för ändamålet.

Vid brandskyddsmålning använder vi oss utav en brandskyddsfärg där man stryker på ett visst antal lager färg. Med hjälp av ett noggrant uträknat och testat system får vi fram hur tjockt vi ska måla för att uppnå önskad brandklass. Detta mäts med ett speciellt verktyg och dokumenteras som bevis att rätt metod och utförande har använts.
Det finns en hel del brandskyddsfärger för olika typer av material såsom stål, trä, plåt, betong, impregnering av tyger med mera.

Inklädnad med isolering och skivmaterial är ett annat alternativ av brandskydd för bärande konstruktioner. Även här finns det testade och uträknade kalkyler med hänsyn till alla parametrar så vi vet att montaget får rätt tjocklek av materialet på den bärande konstruktionen.

bottom of page