top of page
Brandskydd på byggarbetsplats

BRANDSKYDD FÖR BYGGSEKTORN

Byggentreprenören: är ansvarig för brandsäkerheten på byggarbetsplatsen. Som t ex säkerställandet av möjlighet till utrymning, placering av brandsläckare och skydd mot uppkomst av brand. Du som byggentreprenör och underentreprenör ska kunna redovisa hur ni byggt så att det framgår hur kraven uppfyllts. I de flesta fall besiktigar en brandsakkunnig det färdiga brandskyddet och intygar om byggreglerna uppfylls.

Byggherren: är ansvarig för att den färdiga byggnaden uppfyller gällande lagar och regler. Samtidigt är du också ansvarig för brandskyddet på byggarbetsplatsen under byggtiden. Du kan anlita oss på Brandfokus som tillsammans med en brandkonsult tar fram vilka krav som ställs på brandskyddet i byggnaden. Brandskyddet ska finnas med i handlingarna som redovisar hur byggnaden ska uppföras.

Byggprojekt är sedan särskilt sårbara i slutskedet då stora resurser har investerats och det mesta är på plats men alla skyddssystem kanske inte är driftsatta ännu. Det kan handla om brandcellsgränser, sprinklersystem eller brandlarm. Vi hjälper er att upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete från start till slutskede.

Vi rekommenderar:

  • SBA systematiskt brandskyddsarbete

  • Brandtätning

  • Rökluckor

  • Brandlarm

  • Hänvisningsarmaturer

  • Brandsläckare 

  • Utrymningsplan

Utbildning:

  • Hjärt och lungräddning (HLR)

  • Grundläggande brandskyddsutbildning

  • Utrymningsledare

Vi på Brandfokus brinner för att prata om brandsäkerhet och att hitta bra lösningar. Så kom förbi på en fika, skicka ett mail eller ring så hjälper vi dig vidare med rätt val inom brandskydd för just ditt bygge.

bottom of page