Image by Tobias Wilden

Brandskydd för bostadsrättsföreningar

 

"Under 2022 erbjuder vi en kostnadsfri nulägesanalys där vi kommer ut och går igenom brandskyddet i er fastighet."

 

Även om styrelsen som helhet bör se över brandskyddet och förebygga brand är det ordföranden som bär det yttersta juridiska ansvaret. Ordföranden är den som ska säkerställa att brandskyddsåtgärderna är vidtagna och att dessa årligen gås igenom för att se om de är funktionsdugliga. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med att ta fram ett effektivt brandskydd som lever upp till rådande lag-och myndighetskrav. Vi hjälper er med:

 

Inventering av brandcellsgränser

Total översyn av brandskyddet

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

 

I nulägesanalysen ingår

​Hur ser era brandceller ut, är de intakta? Eller har dom brister som gör att brand och rök kan spridas och orsaka stor skada och att utrymning inte kan ske säkert?

  • Brandcellsinventering. Brandcellerna är fastighetens viktigaste brandskydd och om en brandcell inte är tätt så sprids brand och rök i fastigheten.

  • Kontroll av brandredskap: Brandskyddsinstallationer ska underhållas regelbundet, oavsett produkt och placering. Att ha brandsläckare monterade i er förening på allmänna utrymmen ger en trygghet. Har ni brandsläckare? När servades dom senast?


  • Kontroll av rökluckor: Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpnade översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb, rökluckan ger räddningstjänsten möjlighet att tömma fastigheten på rökgas. Har ni rökluckor i er förening? Service av brandgasventilation ska ske 1 gång per år.


  • Hänvisningsarmaturer och Nödljus: Hänvisningsarmaturer är viktigt att ha i utrymmen som sakar dagsljus och där det blir mörkt i händelse av brand eller strömbortfall. För att säkerställa att armaturen fungerar krävs service och underhåll: batterier och lysrör ska bytas, piktogrammet ska vara riktade åt rätt håll och ljuskällor och elektronik ska kontrolleras. Vad händer i er fastighet om strömmen går?


  • Dokumentation: Efter vårt besök får ni ett dokument där vi beskriver med text och bilder vilka brister vi eventuellt hittar.

  • Åtgärdsförslag: Vi lämnar åtgärdsförslag som ni kan ta ställning till.

 

Lästips: Brandskydd i flerbostadshus

Vi vill gärna tipsa om PDF:en Brandskydd i flerbostadshus från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Den utgör en bra utgångspunkt för brandskyddsarbetet.

 
Image by Miles Burke

Kontakta oss för en kostnadsfri inventering

Thanks for submitting!