top of page
Stockholm Sweden Panorama

BRANDSKYDD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Föreningen är som fastighetsägare skyldig att arbeta med brandsäkerhetsfrågor. Ansvaret för brandskyddet delas enligt lagen om skydd mot olyckor mellan bostadsrättsföreningen och de boende.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med att ta fram ett effektivt brandskydd som lever upp till rådande lag- och myndighetskrav.

Vi rekommenderar:

 • SBA systematiskt brandskyddsarbete

 • Brandtätning

 • Rökluckor

 • Brandlarm

 • Hänvisningsarmaturer

 • Kontrastmarkeringar

 • Brandsläckare 

 • Utrymningsplan

Utbildning:

 • Hjärt och lungräddning (HLR)

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

 • Utrymningsledare

Vi på Brandfokus brinner för att prata om brandsäkerhet och att hitta bra lösningar. Så kom förbi på en fika, skicka ett mail eller ring så hjälper vi dig vidare med rätt val inom brandskydd för just din bostadsrättsförening.

Vilka brandskyddsåtgärder ska vi ha i vår bostadsrättsförening?

Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör finnas för att säkerställa att brandskyddsåtgärder vidtas och viktiga funktioner såsom rökluckor, brandvarnare och brandsläckare hålls funktionsdugliga. Styrelsen är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att före­bygga brand och förhindra skador orsakade av brand. Ordföranden är den som ska säkerställa att brandskyddsåtgärderna är vidtagna och att dessa årligen gås igenom för att se om de är funktionsdugliga.
 
Vi har lång erfarenhet av att jobba med brandskydd för bostadsrättsföreningar. Vi tar fram ett effektivt brandskydd som lever upp till rådande lag- och myndighetskrav. Detta innebär att tillsyn och dokumentation bör utföras och uppdateras årligen. Det är därför lämpligt att utse en brandskyddsansvarig i föreningen med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Boka en kostnadsfri besiktning av brandskyddet i er bostadsrättsförening.

I besiktningen av ditt brandskydd ingår:

Brandcellsinventering:
Är era brandceller intakta? Eller finns det brister som orsakar brand- och rökspridning?

Kontroll av brandredskap:
Har Ni brandsläckare och brandposter som fungerar? När servades de senast?

Kontroll av rökluckor:
Dessa ska kontrolleras en gång per år i enlighet med SVEBRAs riktlinjer.

Hänvisningsarmaturer och Nödljus:
Vad händer i er fastighet vid strömbortfall, kan en utrymning ske säkert?

Dokumentation och åtgärdsförslag:
Efter vårt besök erhåller ni utförlig dokumentation med ev. åtgärdsförslag.​

Tips för ett ökat brandskydd i BRF:

Vi vill gärna tipsa om PDF:en Brandskydd i flerbostadshus från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Den utgör en bra utgångspunkt för brandskyddsarbetet.

Ring oss för rådgivning och boka en kostnadsfri besiktning av ditt brandskydd!

bottom of page