top of page

Brandskydd för bostads-rättsföreningar

Vi erbjuder en kostnadsfri besiktning av ditt brandskydd.

Brandtätning i Aspnäs

Även om styrelsen som helhet bör se över brandskyddet och förebygga brand är det ordföranden som bär det yttersta juridiska ansvaret. Ordföranden är den som ska säkerställa att brandskyddsåtgärderna är vidtagna och att dessa årligen gås igenom för att se om de är funktionsdugliga. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med att ta fram ett effektivt brandskydd som lever upp till rådande lag-och myndighetskrav.

I besiktningen av ditt brandskydd ingår

Brandcellsinventering:
Är era brandceller intakta? Eller finns det brister som orsakar brand- och rökspridning?

Kontroll av brandredskap:
Har Ni brandsläckare och brandposter som fungerar? När servades de senast?

Kontroll av rökluckor:
Dessa ska kontrolleras en gång per år i enlighet med SVEBRAs riktlinjer.

Hänvisningsarmaturer och Nödljus:
Vad händer i er fastighet vid strömbortfall, kan en utrymning ske säkert?

Dokumentation och åtgärdsförslag:
Efter vårt besök erhåller ni utförlig dokumentation med ev. åtgärdsförslag.​

Lästips:
Brandskydd i flerbostadshus

Vi vill gärna tipsa om PDF:en Brandskydd i flerbostadshus från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Den utgör en bra utgångspunkt för brandskyddsarbetet.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning!

bottom of page