top of page
kommersiella byggnader

BRANDSKYDD FÖR FASTIGHET

Brandskydd är en självklar del i en fastighet. Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller förvaltaren och på dem som nyttjar byggnaden.

Vi på Brandfokus utför riskanalyser och hjälper till att ta fram rutiner & kontroller för ett komplett brandskydd för din fastighet. Kontakta oss om du vill teckna ett serviceavtal då vi besöker dig som kund minst en gång per år för löpande underhåll och årlig kontroll av dina brandredskap eller om du vill ha mer information om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) eller övriga utbildningar. 

​Vi rekommenderar följande brandskydd:
 

 • SBA systematiskt brandskyddsarbete

 • Rökluckor

 • Brandtätning

 • Brandlarm

 • Hänvisningsarmaturer

 • Brandsläckare 

 • Utrymningsplan

 • Service av brandredskap

Utbildning:

 • Hjärt och lungräddning (HLR)

 • Grundläggande brandskyddsutbildning

 • Utrymningsledare

Vi på Brandfokus brinner för att prata om brandsäkerhet och att hitta bra lösningar. Så kom förbi på en fika, skicka ett mail eller ring så hjälper vi dig vidare med rätt val inom brandskydd för just din verksamhet.

bottom of page