top of page
Sba Fokusera

SBA SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

I en värld där brandsäkerhet är en av de högsta prioriteterna för företag, BRF och verksamheter, är Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) en grundläggande del av förebyggande åtgärder. Brandfokus står som en pålitlig partner när det gäller att införa och underhålla effektiva SBA-system.

 

Hur jobbar Ni med systematiskt brandskyddsarbete idag? Vi berättar gärna mer om vårt SBA system Fokusera och visar upp hur det kan se ut. Kontakta oss för rådgivning gällande SBA för din verksamhet.

Här kan du som redan har vårt SBA-system Fokusera logga in:

SBA – Vad är det och varför är det viktigt?

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) är en metod som syftar till att identifiera, förebygga och hantera risker relaterade till brand. Genom att genomföra regelbundna riskanalyser och implementera åtgärder kan företag minska risken för brand och dess potentiella konsekvenser. SBA är avgörande för att säkerställa säkerheten för både människor och egendom, samtidigt som det bidrar till att skydda företagets tillgångar och rykte.

Digitalt SBA

Vi erbjuder ett webbaserat SBA-system som heter Fokusera och innehåller allt du behöver för att skapa en trygg och säker fastighet. Fokusera låter dig samla alla dokument på ett ställe. Att jobba i ett webbaserat system är enkelt. 

Tillsammans med oss upprättar ni rutiner för er fastighet och vi bygger upp era serviceronder. Ni får påminnelser och missar därför inga kontrollronder och allt dokumenteras enkelt på mobil eller dator.

SBA-Pärm med SBA-mall

Systematiskt brandskyddsarbete kan såklart även bedrivas i pärmform utifrån vår SBA-mall, vi hjälper er att upprätta er SBA-pärm där ni får checklistor att gå efter för att lätt genomföra rondering i er fastighet.

Varför välja Brandfokus för ditt SBA?

Expertis i Brandskydd

Med 10 år av erfarenhet har Brandfokus en djupgående förståelse för brandskyddsbranschen och de specifika behoven hos olika typer av verksamheter.

Anpassade Lösningar

Vi förstår att varje företag är unikt. Våra SBA-lösningar är skräddarsydda för att passa just dina behov och förutsättningar, vilket säkerställer maximal effektivitet och överensstämmelse.

Efterlevnad av Lagar och Föreskrifter

Med vår expertis ser vi till att ditt företag uppfyller alla gällande lagar, regler och föreskrifter inom brandskyddsområdet, vilket minimerar risker och potentiella konsekvenser av olyckor.

Kontinuerlig Support och Underhåll

Vårt engagemang sträcker sig bortom installationen. Vi erbjuder kontinuerlig support och underhåll för att säkerställa att ditt SBA alltid är uppdaterat och fungerar optimalt.

Innovativa Teknologiska Lösningar

Vi håller oss ständigt uppdaterade med de senaste teknologiska framstegen inom brandskyddssektorn och integrerar dem i våra lösningar för att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå.

Investera i SBA med Brandfokus idag

Att investera i ett pålitligt och effektivt Systematiskt Brandskyddsarbete är inte bara en fråga om efterlevnad av lagar och föreskrifter; det är en investering i trygghet, säkerhet och verksamhetens framtid. Kontakta Brandfokus idag för att ta det första steget mot en brandsäker verksamhet.

Dokumentation

Upprättandet av ert systematiska brandskyddsarbete.

Checklistor

Checklistor med tydliga instruktioner.

Utbildning

Utbildning och genomgång av Fokusera SBA.

bottom of page