top of page
Brandskyddsarbete för företag

BRANDSKYDD FÖR FÖRETAG

Att prioritera brandskyddet inom företagsmiljöer är av högsta vikt för att säkerställa både människors säkerhet och skydda företagets tillgångar.
Att investera i brandskyddsåtgärder för företag är inte bara en kravställande nödvändighet utan också en strategisk investering i säkerheten för människor och affärsverksamheten. Genom att utföra dessa åtgärder kan företag skapa en tryggare arbetsmiljö och minimera de potentiella konsekvenserna av brandincidenter.

Brandskyddet i en byggnad eller anläggning är olika beroende på vilken verksamhet ni bedriver. Vi säkerställer att ni följer upp de åtgärder som krävs för att uppnå tillräcklig brandsäkerhet.

​Vi rekommenderar följande brandskydd:
 

  • SBA systematiskt brandskyddsarbete

  • Brandlarm

  • Hänvisningsarmaturer

  • Brandsläckare 

  • Utrymningsplan

Utbildning:

  • Hjärt och lungräddning (HLR)

  • Grundläggande brandskyddsutbildning

  • Utrymningsledare

Vi på Brandfokus brinner för att prata om brandsäkerhet och hitta bra lösningar.

Så kom förbi på en fika, skicka ett mail eller ring så hjälper vi dig vidare med rätt val inom brandskydd för just ditt företag. Vi har kostnadsfri rådgivning.

bottom of page