top of page
Ansulex släcksystem

BRANDSKYDD FÖR RESTAURANG OCH STORKÖK

Fastighetsägaren ansvarar för byggnadens brandskydd men den som driver restaurangen ansvarar för att verksamheten utförs på ett brandsäkert sätt.
Utöver ett fungerande släcksystem och övriga brandredskap så behöver restauranger precis som andra verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Vi rekommenderar:

  • SBA systematiskt brandskyddsarbete

  • Släcksystem

  • Brandredskap

  • Brandlarm

  • Hänvisningsarmaturer

  • Brandsläckare 

  • Utrymningsplan

Utbildning:

  • Hjärt och lungräddning (HLR)

  • Grundläggande brandskyddsutbildning

  • Utrymningsledare

Släcksystem Restaurang

Släcksystem för restaurang och storkök

Släcksystem Ansulex och Defender är speciellt utformat för att bekämpa bränder i köksmiljöer, där fett och oljor utgör en betydande risk. Detta avancerade släcksystem använder en unik kemisk blandning som effektivt kväver bränder genom att kyla ner och isolera det brinnande materialet. Med snabb reaktionstid och hög effektivitet kan släcksystemet minska skador och begränsa brandens spridning innan brandkåren hinner fram.
 
Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning och därför är det extra viktigt att man använder rätt metod. Ett släcksystem med vätska som automatiskt sprutas över den skyddande utrustningen är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.
 
Vid service kontrolleras hela anläggningen. Smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet. Munstycken ses över, funktion kontrolleras och att all placering fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna.

Fördelarna med att installera släcksystem i din restaurang är många:

Snabb och effektiv släckning: Defender systemet reagerar omedelbart på en brand och släcker den snabbt innan den hinner sprida sig till andra delar av köket eller restaurangen.

Säkerhet för personal och gäster: Genom att installera släcksystem skapar du en tryggare miljö för både din personal och dina gäster, vilket ökar förtroendet och lojaliteten till din restaurang.

Förebyggande av skador och förluster: Genom att förhindra att en brand får fäste och snabbt släcka den minskar släcksystemet risken för omfattande skador och förluster i din restaurang.

 

Efterlevnad av brandsäkerhetsföreskrifter: Defender släcksystem är utformat för att uppfylla eller överträffa alla gällande brandsäkerhetsstandarder och föreskrifter, vilket säkerställer att din restaurang är i fullständig överensstämmelse med lagstiftningen.
 

Trygghet och säkerhet för verksamheten: Med släcksystem installerat kan du känna dig trygg i att din restaurang är väl skyddad mot brandrisker, vilket minskar risken för avbrott i verksamheten och potentiella ekonomiska förluster.

Brandfokus servicetekniker har certifikat att serva och installera Defender Släcksystem som är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag.


Läs mer:

Öka säkerheten för gäster och personal

Brandsäkerhet är en av de mest avgörande aspekterna för restaurangverksamheter, inte bara för att skydda egendom och människor utan också för att upprätthålla förtroendet hos gäster och skapa en trygg miljö för personalen. Att ha en effektiv brandskyddsplan är inte bara en laglig nödvändighet utan också ett tecken på ansvarstagande och professionalism. Här är några viktiga punkter att beakta för att optimera brandskyddet för din restaurang.
 
Utbilda personalen: Utbildning är grundläggande för att säkerställa att personalen är medveten om brandsäkerhetsprotokoll och vet hur man agerar vid en nödsituation. Regelbundna övningar och uppdateringar av brandsäkerhetsförfaranden är avgörande för att bibehålla skärpt medvetenhet.
 
Installera brandsäkerhetsutrustning: Investera i högkvalitativ brandsäkerhetsutrustning såsom brandvarnare, brandsläckare och brandskyddsdörrar. Se till att utrustningen är korrekt installerad och regelbundet underhållen för att säkerställa dess effektivitet.
 
Planera nödutgångar: Tydligt markerade nödutgångar är avgörande för att säkerställa en snabb och säker evakuering vid en brand. Se till att nödutgångar är väl upplysta och fria från hinder för att underlätta en smidig utrymning.
 
Minska brandrisker: Identifiera och minska potentiella brandrisker i restaurangen. Detta kan inkludera regelbunden rengöring och underhåll av köksutrustning, korrekt förvaring av brandfarliga ämnen och att undvika överbelastning av elektriska uttag.
 
Följ lokala föreskrifter och bestämmelser: Se till att restaurangen följer alla lokala lagar och föreskrifter gällande brandsäkerhet. Detta kan innefatta att ansöka om tillstånd, genomföra regelbundna inspektioner och upprätthålla dokumentation av brandsäkerhetsinsatser.
 
Visa brandsäkerhetsåtgärder tydligt för dina gäster: Informera gästerna om brandsäkerhetsåtgärder genom att placera tydliga skyltar och instruktioner synliga i hela restaurangen. Detta kan inkludera information om utrymningsvägar och vad man ska göra vid en nödsituation.

Vi på Brandfokus brinner för att prata om brandsäkerhet och att hitta bra lösningar. Så kom förbi på en fika, skicka ett mail eller ring så hjälper vi dig vidare med rätt val inom brandskydd för just din restaurang.

bottom of page