1400_px_colorful-residential-buildings-in-historic-centre-of-stockholm-sweden-scandinavia-

Systematiskt brandskyddsarbete

 

Fokusera är det webbaserade systemet som hjälper er med det systematiska brandskyddsarbetet.

Vi erbjuder ett webbaserat SBA-system som heter Fokusera som innehåller allt du behöver för att skapa en trygg och säker förening. Fokusera låter dig samla alla dokument på ett ställe. Skyddsronder, serviceronder, egenkontroller, protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv finns för att uppfylla lagkraven.


Att jobba i ett webbaserat system är lätt, tillsammans med oss upprättar ni rutiner för er BRF och vi bygger upp era serviceronder. Ni får påminnelser och missar inga kontrollronder och allt dokumenteras med ett klick. 

Styrelser i BRFer förnyas och byts ut och då är det extra viktigt att ha tydliga riktlinjer för hur ni arbetar med ert systematiska brandskyddsarbete och det ska vara lätt för nya medlemmar i styrelsen att ta över arbetet och se till att inget missas.


Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

 

Vi berättar gärna mer om vårt system och visar upp hur det kan se ut.

 

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att din organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att klargöra mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och entreprenörer vem som ansvarar för vad.

Alla som äger eller är verksamhetsutövare i en byggnad är skyldiga att enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2 kap 2 §) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Med vårt webbaserade system för systematiskt brandskyddsarbete slipper du pärmar och blanketter.

 

Dokumentation

Upprättandet av ert systematiska brandskyddsarbete.

Checklistor

Checklistor med tydliga instruktioner.

Utbildning

Utbildning och genomgång i samband med överlämnandet av Fokusera SBA.

 

Fokusera är helt webbaserat och innehåller allt du behöver för att skapa en trygg och säker arbetsplats, du kan samla alla dina dokument på samma ställe. Skyddsronder, serviceronder, egenkontroller, protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv finns för att uppfylla lagkraven.


Du rapporterar in dina bister och kan lägga in fotodokumentation, du kan sedan välja att själv åtgärda eventuella brister direkt eller skicka en arbetsorder till upphandlad entreprenad eller närmaste chef. Påminnelser skickas för kontrollronder och brister via mail. Med vår offermall kan du lätt räkna ut ett pris för din anläggning genom att välja antal användare och storlek på objekt. Tillsammans upprättar vi sedan rutiner för er arbetsplats där du kan själv bygga din organisation som du vill ha den. 

 
fokusera.jpg

Fokusera - SBA

Fokusera är lika kraftfullt som lättanvänt

Brandfokus erbjuder ett webbaserat SBA-system som heter Fokusera.  Det innehåller allt du behöver för att skapa en trygg och säker förening, du kan samla alla dina dokument på samma ställe. Skyddsronder, serviceronder, egenkontroller, protokoll, uppföljning, statistik och dokumentarkiv finns för att uppfylla lagkraven.