top of page

Vi har fokus på brandskydd och brandsäkerhet för din verksamhet

Vi kan med stolthet säga att vi kan leverera - allt inom brandskydd

Brandsäkerhet är avgörande för att skydda liv och egendom från brandrisker inom olika typer av verksamheter och byggnader. Genom att jobba med olika brandskyddsåtgärder såsom brandtätning, SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete), montera och serva rökluckor, brandredskap (brandsläckare, brandvarnare etc.) och gå utbildning inom heta arbeten, utrymningsledare och första-hjälpen-HLR, så skapar man en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Man minimerar därmed riskerna för bränder och förbereder sig att agera effektivt vid eventuella nödsituationer.
 
Vi hjälper er att välja rätt brandskydd så att ni har den bästa brandsäkerheten. Boka en kostnadsfri brandbesiktning som innehåller åtgärder och metoder för din verksamhet. Ring oss idag: 08-522 775 77.

 

Referenskunder:
N Ö J D K U N D

Skansen invigdes 1891 och vi är stolta över att få utföra årlig service av brandredskap ute på Djurgården i Stockholm.

Med vårat webbaserade SBA-system skapar vi en trygg och säker miljö på Skansen.

Visste ni att Skansen har över 350 brandsläckare?

Studerternas i Uppsala
Brandfokus har brandtätat och säkerhetsställt tätheten vid alla brandceller i hela arenan. Även brandskydd av bärande stål utfördes av vårt team. Vi är otroligt stolta över att få ha varit med från början till slut av detta bygge. Tack In3prenör och Sportfastigheter för ert förtroende. 

BRF Aspnäs är Järfällas största bostadsrättsförening med 530 lägenheter. Brandfokus har ett nära samarbete med styrelsen och hjälper dom med service av rökluckor, stigarledningar och brandsläckare. Vårt första jobb för BRF Aspnäs var att brandtäta genomföringar i brandcellerna. BRF Aspnäs jobbar aktivt med deras systematiska brandskyddsarbete med hjälp av vårt webbaserade SBA-system.

bottom of page