top of page
2268px_shawn-ho-zF5Lwe5fIng-unsplash.jpg

VÅRA SERVICEAVTAL SKAPAR TRYGGHET

Brandskyddskontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer är viktigt så att allt verkligen fungerar som det ska.
För att uppnå detta krävs ett korrekt montage, regelbundna brandskyddskontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.

Med vårat serviceavtal uppfyller ni de lagkrav som finns och samtidigt skapar ni er en tryggare vardag.

Brandsläckare, Rökluckor, Brandposter

Våra servicetekniker är utbildade att kontrollera och serva brandtekniska installationer. Brandsläckare, brandposter, rökluckor ska kontrolleras och servas regelbundet minst 1 gång om året och dokumentation skall föras. Det ska tydligt framgå när senaste servicen var gjord, detta oftast med hjälp av ett litet datummärkt märke i anknytning till själva apparaten som kontrollerats.

Hänvisningsarmaturer och Nödljus

Dessa är livsviktiga i utrymmen som saknar dagsljus där det blir mörkt i händelse av brand eller strömbortfall. För att säkerställa att armaturerna fungerar krävs service och underhåll: batterier och lysrör ska bytas, piktogrammet ska rikta sig åt rätt håll samt att ljuskällor och elektronik ska kontrolleras. Vi monterar upp nya hänvisningsarmaturer och underhåller era befintliga.

Släcksystem för restaurangkök

Släcksystem för restaurang och storkök bör ses över två gånger om året. Bränderna startar ofta i köket. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning därför är det viktigt att man använder rätt metod. Restaurangköken skyddas därför oftast med en släckanläggning, ett släcksystem med vätska som automatiskt sprutas över den skyddande utrustningen. Systemet är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.

Brandfokus servicetekniker har certifikat att serva och installera Defender släcksystem.  I Sverige finns mer än 10000 system installerade. De är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag. Funktionskontroll ska enligt regelverk och tillverkarens villkor ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet. Munstycken ses över, funktion kontrolleras och att placering fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna.

bottom of page