Kontrastmarkering

Kontrastmarkeringar och andra markeringar underlättar för synsvaga, blinda, personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom och personer med andra orienteringssvårigheter. Markeringarna ska göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus, men behöver inte göras i de enskilda bostäderna.

 
kontrastmarkering.jpg

Vi hjälper er med enkla åtgärder att tillgänglighetsanpassa era lokaler.

  • Golvmarkeringar

  • Dörrhandtagsmarkering

  • Glasmarkeringar

  • Efterlysande tejp

  • Halkskyddstejp