top of page

Brandsläckare

Vi hjälper dig att välja rätt typ av brandsläckare

vattenslackare.jpg
pulverslackare.jpg
koldioxidslackare.jpg

Vattensläckare

Vattensläckaren släcker brand i fibrösa material som trä, naturfibertyger, papper m.m.

Pulversläckare

Pulversläckaren släcker alla typer av bränder.

Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckaren släcker brand i elektriska utrustningar (datorer, kopiatorer tex.), kemikalier, oljor m.m.

fettbrandslackare.jpg
metallslackare.jpg

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckaren är avsedd enbart för fritöser, stekbord och annan utrustning där brand i matfett och matolja kan förekomma.

Metallbrandsläckare

Metallbrandsläckaren är en tryckladdad släckare med pulver avsett för brand i metall.

bottom of page