top of page
Brandsläckare

BRANDSLÄCKARE

Brandsläckaren är en viktig del av brandskyddsutrustningen i hem, företag och andra byggnader. De kan användas för att släcka mindre bränder innan de sprider sig och blir farliga. Vi hjälper dig att välja rätt typ av brandsläckare direkt från vårat lager.

Underhåll av brandsläckare

Brandsläckare bör underhållas regelbundet av våra kvalificerad tekniker för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Brandsläckare kan vara en livräddare i händelse av en brand. Vi hjälper dig med rätt typ av brandsläckare för ditt hem eller företag och kan utbilda er så att ni vet hur man använder den på rätt sätt.

  • Placera brandsläckare på en lättillgänglig plats.

  • Se till att alla i ditt hem eller företag vet hur man använder en brandsläckare.

  • Ha en brandövning regelbundet.

Brandsläckaren finns i många olika typer:

Vattensläckare

Vattensläckaren släcker brand i fibrösa material som trä, naturfibertyger, papper m.m.

Pulversläckare

Pulversläckaren släcker alla typer av bränder.

Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckaren släcker brand i elektriska utrustningar (datorer, kopiatorer tex.), kemikalier, oljor m.m.

Fettbrandsläckare

Fettbrandsläckaren är avsedd enbart för fritöser, stekbord och annan utrustning där brand i matfett och matolja kan förekomma.

Metallbrandsläckare

Metallbrandsläckaren är en tryckladdad släckare med pulver avsett för brand i metall.

bottom of page