top of page

Brandtätningsprodukter

Sika.jpg

Brandfog, Brandskivor, Brandskyddsmassa, Rörstrypare och Rörmanschetter men vi kan även erbjuda andra lösningar.

Det är mycket man ska tänka på innan brandtätning kan utföras och val av produkt är avgörande. Innan ni väljer produkt är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet sen måste man även veta:

Vilket brandmotståndskrav?

Övriga funktionskrav?

Krav på mekanisk styrka?

Vi hjälper er med val av produkt!

fr-akryl.jpg
fr-grafit.jpg
fr-brandskiva.jpg

FR Akryl

FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk. När fogen utsätts för brand, kommer den att expandera redan vid ca 180°C och effektivt förhindra genombränning i upp till 4 timmar.

FR Grafit

FR Grafit expanderar när temperaturen överstiger 135°C, och låser automatiskt igen öppningen i takt med att genomföringen brinner bort.
Fogen är designad för att brandtäta svåra genomföringar som traditionella brandfogmassor inte klarar av, som t ex stora plaströr upp till Ø110mm.

FR Brandskiva

FR Brandskiva består av högdensitets stenull, belagd med Protecta Täckfärg på en eller bägge sidor. Täckfärgen skapar en viktig barriär mot genomträngning av brand, rök och varma gaser genom stenullen och ger därmed ett skyddande system mot värmeöverföring i tekniska genomgående installationer.

rorstrypare.jpg
fr-rormaschett.jpg
brandskyddshylsa-service-transit.jpg

Rörstrypare

Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och plan, när dessa bryts med genomgående plaströr, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt, och kan användas på väggar eller plan av gips, mur och betong.

Rörmanschett

Rörmanschett är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag när dessa bryts av genomgående plaströr. Produkten kan användas på väggar och plan av gips-, mur- eller betongväggar samt bjälklag av betong.

Brandskyddshylsa

Brandskyddshylsa/Service Transit består av ett Högtemperaturbeständigt plaströr med grafitbaserat reaktivt material som vid hetta expanderar och tätar genomföringen. Förhindrar genomträngning av brand, rök och varma gaser. Efter montage kan man i efterhand dra igenom kablar eller plaströr, utan att behöva brandtäta på nytt.

bottom of page