top of page

Brandtätnings-produkter

Brandfog, Brandskivor, Brandskyddsmassa, Rörstrypare
och Rörmanschetter - för att nämna några produkter.

Vi levererar allt inom Brandtätnigsprodukter
Allt inom Brandtätningsprodukter i Stockholm

Det är mycket man ska tänka på innan brandtätning kan utföras och val av produkt är avgörande. Innan ni väljer produkt är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet sen måste man även veta:

Vilket brandmotståndskrav?

Övriga funktionskrav?

Krav på mekanisk styrka?

Vi hjälper er med val av produkt!

Brandtätningsprodukter-Sikacryl Brandfog
Brandtätningsprodukter-SikaSeal Svällande brandfog
Brandtätningsprodukter-SikaSeal Brandskiva

Brandfog

Sikacryl®-621 Fire+ är en brandhämmande, svällande, ftalatfri akrylfogmassa för inomhus brandtätning av brandceller vägg och golv.
•    Upp till 4 timmar brandmotstånd
•    1-komp klar att användas
•    Ljuddämpande egenskaper

Svällande brandfog

SikaSeal®-623 Fire+ är en brandhämmande, svällande grafitbaserad tätmassa för brandgenomföringar inomhus. SikaSeal®-623 Fire+ expanderar kraftigt och ger en brandtät fog kring brännbara rör, kablar genom golv eller vägg. SikaSeal®-623 Fire+ expanderar 25 ggr sin volym vid brand.
•    Upp till 4 timmars brandmotstånd
•    Expanderar 25 ggr sin volym 
•    1-komp klar att använd

Brandskiva

SikaSeal®-626+ Fire Board är en mineralullsskiva behandlad med brand och värmeavstötande färg, SikaSeal®-626+ Fire Board, på båda sidor. Dess mångsidighet gör att den kan kombineras med flera av Sikas produkter för passivt brandskydd i små och stora genomföringar.
•    Upp till 4 timmars brandmotstånd
•    Enkel att installera
•    Infällt el utanpå liggande montage

Brandtätningsprodukter-SikaSeal Rörstrypare
Brandtätningsprodukter-SikaSeal Rörmanschett
Brandtätningsprodukter-Sikacrete Brandskyddsmassa

Rörstrypare på rulle

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ är en rörstrypare på rulle för upprätthållande av brandklass vid genomföringar i vägg eller golv. Den är klar att användas och skall kapas till i rätt längd för att passa till varierande rördiameter. Den skapar tätning genom att svälla och därmed täta brännbara rör.
Expanderar upp till 28 gånger.
•    Upp till 4 timmars brandmotstånd
•    Sväller upp till 28 ggr sin volym
•    Dolda installationer i golv och vägg

Rörmanschett

SikaSeal®-627 Fire Collar+är en rörmanschett bestående av ett metallhölje med högexpanderande grafit, för brandgenomföringar av brännbara rör i golv och vägg.
•    Upp till 4 timmars brandskydd
•    Högexpansiv - 17 gånger sitt ursprung
•    Användbar till ett stort antal rördimensioner

Brandskyddsmassa

Sikacrete®-630+ Fire är en gipsbaserad brandskyddsmassa för upprätthållande av brandmotstånd vid genomföringar i vägg eller golv
•    Upp till 4 timmars brandmotstånd
•    1-komp lätt att blanda/applicera
•    Variabel vattenmängd för applicering på golv och vägg

bottom of page