top of page
Safe tank batteribehållare

BATTERIFÖRVARING SAFETANK

Safetank är en brandsäker batteriförvaring med inbyggt släckmedel.

Inuti tanken finns en brandsläcknings- och dämpningsmekanism som aktiveras när
temperaturen stiger inuti den. Släckgranulat dämpar effektivt branden och absorberar värme. De smälter runt de brinnande litiumbatterierna och isolerar samt begränsar därmed elden inne i tanken.

Alla batterier och litiumbatterier samlas säkert i metallbehållaren. Tankens uppsamlings kapacitet är cirka 14 l.

Läs mer

bottom of page