top of page
Service av röklucka Stockholm

RÖKLUCKOR

Vi levererar alla typer av rökluckor (kallas även ibland för brandgaslucka och brandlucka), måttbeställda med ljusinsläpp eller plåtlock, fallande eller uppåtgående.

En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden. Dessutom kan den användas för att förbättra arbetsmiljön s.k. komfortventilation.

Service och underhåll av rökluckor samt montering av nya rökluckor i Stockholm.

Rökluckor för tak, fasad och trapphus ökar ditt brandskydd och säkerhet

Rökluckor, även kända som brandgasventilatorer och brandlucka, spelar en viktig roll i brandskyddssystemet genom att evakuera rök och värme från en byggnad under en brand.

 

Dessa hjälper till att:

 • Förbättra sikt för utrymning genom att ta bort rök och värme

 • Kontrollera brandspridning genom att ventilera ut rök och värme ur byggnaden och hjälper därmed till att begränsa brandens spridning.

 • Underlätta släckningsarbetet då brandmän lättare kan komma åt branden och släcka den om rök och värme inte hindrar dem.

Rökluckor finns i olika typer

 • Takmonterade rökluckor är de vanligaste typerna av rökluckor och är installerade i en byggnad.

 • Fasadmonterade rökluckor är installerade i väggarna på en byggnad.

 • Markmonterade rökluckor installeras i parkering, källare och garage.

Rökluckan kan aktiveras på olika sätt

 • Manuellt: En person kan öppna rökluckan manuellt med en spak eller knapp.

 • Automatiskt: Rökluckor kan aktiveras automatiskt av ett brandlarmsystem eller genom smältlänkar som utlöses vid hög värme.

Att tänka på

 • Rökluckor måste installeras av kvalificerad personal för att säkerställa att de fungerar korrekt och uppfyller alla relevanta byggnadsföreskrifter.

 • Rökluckor bör testas regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.

 • Personal bör utbildas om hur rökluckor fungerar och vad de ska göra i händelse av brand och rökutveckling.

 

Genom att använda rökluckor så bidrar du till att skydda liv och egendom. Det är viktigt att regelbundet underhålla rökluckor för att veta att de fungerar korrekt vid en brand. Underhåll bör utföras av våra kvalificerade tekniker.

Kontakta oss så hjälper vi er att välja rätt brandgasventilation.

bottom of page