top of page

Rökluckor

Rökluckor | Brandgasventilation | Fönstermotorer

 – allt inom brandskydd

Rökluckor

​Rökluckor kallas även rökventilation och behöver löpande översyn och service för att göra sitt ibland livsavgörande jobb, rökluckan ger räddningstjänsten möjlighet att tömma fastigheten på rökgas. Rökluckorna skall kontrolleras och servas regelbundet, minst 1 gång per år och dokumentation skall föras. Ägare, innehavare av fastighet eller anläggning bär ansvaret att brandgasventilation och rökluckor hålls i funktionsdugligt skick.

Brandgasventilation och fönstermotorer

Brandfokus kan erbjuda er motorstyrd brandgasventilation och fönstermotorer. Med den senaste tekniken för alla typer av projekt. Från mindre anläggningar med rökventilation i trapphus till avancerade rök- och värmeventilationssystem för stora byggnader. Kontakta oss så hjälper vi er att välja rätt brandgasventilation, byta ut gamla motorer och serva era befintliga.

bottom of page