top of page
Utbildning utrymningsledare

UTBILDNING TILL UTRYMNINGSLEDARE

Behovet av kunniga och erfarna utrymningsledare är avgörande för att säkerställa tryggheten och säkerheten i händelse av en nödsituation. Vi på Brandfokus erbjuder anpassade utbildningar för utrymningsledare.

Våra utbildningar är utformade för att utrusta deltagarna med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att effektivt hantera och leda en säker evakuering vid rökutveckling och brand.

På större företag med flera avdelningar och våningsplan kan det vara bra med flera utrymningsledare.

I denna utbildning reder vi ut vad en utrymningsledare har för uppgifter och vad som förväntas av dig och hur du aktivt jobbar med ditt nya uppdrag.

 

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för:

  • Att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en säkrare utrymning på företaget.

  • Deltagarna skall kunna leda kollegor och gäster i händelse av en utrymning.

  • Rädda, larma, varna, släcka

 

Tidsåtgång: ca 3-4 timmar
Plats: Stora Essingen - Stockholm eller i era lokaler.
Ni som har genomfört en utbildning hos oss erhåller alltid ett certifikat.

Vad Innehåller Vår Utrymningsledarutbildning?

Vår utbildning till utrymningsledare täcker en rad ämnen som är relevanta för att kunna agera snabbt och effektivt i en nödsituation. Dessa inkluderar:
 

Brandsäkerhet och riskbedömning: Förståelse för brandrisker och hur man bedömer dem är en viktig del av utbildningen. Vi lär ut hur man identifierar potentiella risker och vidtar åtgärder för att minimera dem.
 

Utrymningsplaner och procedurer: Utrymningsledare måste vara väl förtrogna med utrymningsplaner och procedurer för att kunna leda en smidig och ordnad evakuering. Vi går igenom hur man utvecklar och implementerar effektiva utrymningsplaner.
 

Kommunikation och ledarskap: En viktig del av rollen som utrymningsledare är att kommunicera tydligt och effektivt med andra i händelse av en nödsituation. Vi fokuserar på utvecklingen av ledarskapsfärdigheter och kommunikation under stressiga förhållanden.
 

Praktiska övningar och simuleringar: För att säkerställa att deltagarna är väl förberedda för verkliga situationer inkluderar vår utbildning praktiska övningar och simuleringar av olika nödsituationer.

Varför välja oss

Erfarenhet och expertis: Vi har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativ brandsäkerhetsutbildning och tjänster till företag inom olika branscher.
 

Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje företag har olika behov när det gäller brandsäkerhet och vi anpassar våra tjänster för dina krav och verksamhet.
 

Lagar och föreskrifter: Vi håller oss alltid uppdaterade med de senaste lagarna och föreskrifterna inom brandsäkerhet för att säkerställa fullständig överensstämmelse.

Kontakta oss för mer information.

bottom of page