Brandfarliga arbeten

This is your Text paragraph. It’s a great place to add a description of your business, your site or what you do. Use this space to add information for your users, write about your philosophy or your journey and define your distinguishing qualities. Consider adding an image for extra engagement.

 
Stand Up Meeting

Om utbildningen

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

   

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.  Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin. Deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

  • Ansvar, lagar och regler

  • Organisation

  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor

  • Riskhantering & konsekvenser

  • Grundläggande brandskydd

  • Brandfarlig vara

  • Grupparbeten

  • Praktisk släckövning

  • Certifiering