top of page

FORDONSBRANDFILT

Fordonsbrandfilten gör det möjligt att snabbt ingripa och förhindra spridning av elden till andra fordon eller anliggande byggnader i väntan på brandkåren.Fordonsbrandfilten är utvecklad för att på ett kostnadseffektivtsätt hantera alla typer av fordonsbränder både utomhus och inomhus där röken är en stor fara för personer och lokaler.

 

Här finns mer information om fordonsbrandfilten: 

bottom of page