top of page

Service, underhåll och montage

Brandskyddskontroll och underhåll av
dina brandtekniska installationer

Brandtekninska_installationer

Brandskyddskontroll och underhåll av dina brandtekniska installationer är viktigt så att allt fungerar som det ska när det som inte får hända ändå händer.
För att uppnå detta krävs ett korrekt montage, regelbundna brandskyddskontroller samt ett fackmannamässigt underhåll av era brandtekniska installationer.

  • Brandsläckare

  • Rökluckor - Brandgasventilation

  • Brandposter

  • Första hjälpen utrustning

  • Brand- och utrymningslarm

  • Nöd- och hänvisningsbelysning

  • Släcksystem

Brandsläckare, Rökluckor, Brandposter

Våra servicetekniker är utbildade att kontrollera och serva brandtekniska installationer. Brandsläckare, brandposter, rökluckor ska kontrolleras och servas regelbundet minst 1 gång om året och dokumentation skall föras. Det ska tydligt framgå när senaste servicen var gjord, detta oftast med hjälp av ett litet datummärkt märke i anknytning till själva apparaten som kontrollerats.
Som medlem i SVEBRA utför och server vi enl. deras riktlinjer.

 

Hänvisningsarmaturer och Nödljus

Dessa är viktiga att ha i utrymmen som sakar dagsljus där det blir mörkt i händelse av brand eller strömbortfall.


För att säkerställa att armaturerna fungerar krävs service och underhåll: batterier och lysrör ska bytas, piktogrammet ska rikta sig åt rätt håll samt att ljuskällor och elektronik ska kontrolleras. Vi monterar upp nya hänvisningsarmaturer och underhåller era befintliga.
 

Släcksystem för restaurangkök

Bränderna startar ofta i köket. Fettbränder är svårsläckta och självantänder igen efter släckning därför är det viktigt att man använder rätt metod. Restaurangköken skyddas därför oftast med en släckanläggning, ett släcksystem med vätska som automatiskt sprutas över den skyddande utrustningen. Systemet är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler.

Brandfokus servicetekniker har certifikat att serva och installera nya Släcksystem R-102 med Ansulex släckvätska.  I Sverige finns mer än 10000 system installerade. De är godkända av svenska brandmyndigheter och försäkringsbolag.

Funktionskontroll ska enligt regelverk och tillverkarens villkor ske var sjätte månad. Vid service kontrolleras hela anläggningen. Smältlänkar för branddetektering ersätts för att förhindra vådautlösning av systemet. Munstycken ses över, funktion kontrolleras och att placering fortfarande är rätt och skyddar de heta ytorna.

Svebra-Medlem
bottom of page